Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do stopki
  1. Start
  2. OWES

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Krapkowicach

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Krapkowicach działa w partnerstwie: Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy SUPLES z Krapkowic oraz Powiat Krapkowicki w celu wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie południowym województwa opolskiego.

Subregion południowy obejmuje swoim działaniem powiaty: krapkowicki, kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki i głubczycki.

Jednym z zadań obecnie realizowanych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej
w Krapkowicach jest projekt „Spółdzielnia socjalna Twoją szansą 2” realizowany
w partnerstwie przez Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „SUPLES” Krapkowice
z Powiatem Krapkowickim i jest współfinansowany przez UE w ramach EFS, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO WO 2014-2020.

Nasz ośrodek posiada akredytację Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie funkcjonowania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej.

 

W ramach projektu realizujemy cztery formy wsparcia OWES:


Typ I wsparcie finansowe na tworzenie nowych miejsc pracy w PS poprzez wsparcie szkoleniowe i doradcze oraz bezzwrotne wsparcie finansowe na utworzenie nowych miejsc pracy poprzez założenie nowego przedsiębiorstwa społecznego (m.in. spółdzielni socjalnej), utworzenie nowego/nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych, przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej w przedsiębiorstwo społeczne pod warunkiem utworzenia nowego/nowych miejsc pracy oraz wsparcie pomostowe.

Bezzwrotne dotacje na założenie lub zatrudnienie w przedsiębiorstwie społecznym uprawnionych osób udzielane są w wysokości 20 tysięcy złotych na jedno miejsce pracy oraz pomostowe wsparcie finansowe do 6 miesięcy od dnia zatrudnienia w wysokości 1600,00 zł oraz z możliwością przedłużenia o kolejne 6 miesięcy w kwocie 1100,00 zł na osobę.

Typ II świadczenie usług wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej w tym w zakresie usług: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej, wsparcia istniejących przedsiębiorstw społecznych realizowanych przez animatora i specjalistycznych doradców z zakresu zakładania i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej (przedsiębiorstw społecznych) i organizacji pozarządowych w zakresie zarządzania, księgowości, finansów, marketingu, kadr, porad prawnych.

Typ III wsparcie w formie reintegracji zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym za pośrednictwem przedsiębiorstw społecznych.

Typ IV podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji pracowników przedsiębiorstw społecznych, szkolenia i warsztaty dla wszystkich zainteresowanych rozwojem przedsiębiorczości społecznej, animacji lokalnej, współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem w zakresie rozwoju lokalnego.

 

Kontakt: 

ul. Staszica 8

47-300 Krapkowice

Tel. 77 546 63 03 lub 505 867 704

mail: biuro@oweskrapkowice.pl

 

http://www.oweskrapkowice.pl

https://www.facebook.com/oweskrapkowice/

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.