Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do stopki
NGO – (ang. Non-governmental organisation)

Czyli zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 3 ust. 2) niebędąca jednostką sektora finansów publicznych, i niedziałająca w celu osiągnięcia zysku, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, przy czym niektórych przepisów ustawy nie stosuje się do fundacji publicznych i fundacji partii politycznych. Organizacje pozarządowe są nazywane trzecim sektorem (zob. trzeci sektor). W teorii NGO są w pełni niezależne od władzy publicznej (administracji samorządowej i samorządowej), jednakże w praktyce często są uzależnione od wsparcia publicznego i/lub ściśle kooperują z sektorem publicznym. W przypadku takich podmiotów używany jest termin quango (ang – quasi-autonomous non-governmental organisation), czyli nie w pełni autonomiczne organizacje pozarządowe. Organizacja pozarządowa może być założycielem spółdzielni socjalnej osób prawnych, może być też członkiem spółdzielni socjalnej w każdym czasie. W zakresie realizacji zadań publicznych z organizacjami pozarządowymi zrównane zostały spółdzielnie socjalne.
Jako główne typy organizacji pozarządowych wskazuje się:
• Fundacje są organizacjami powołanymi dla realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych (ale cele gospodarcze nie mogą być celami zarobkowymi). Fundacja jest powoływana przez osobę fundatora, którym może być osoba fizyczna, a także osoba prawna. Taka organizacja pozarządowa może prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji jej celów. Środki uzyskane z niej powinny być przeznaczone na działalność statutową. Funkcjonowanie fundacji reguluje ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach.
• Stowarzyszenia to dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenia w celach niezarobkowych, opierające swoją działalność na pracy społecznej członków. Mogą prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach z zastrzeżeniem, że dochód z niej, będzie przeznaczony na cele statutowe oraz nie będzie przeznaczony do podziału między jego członków. Kwestie działalności stowarzyszeń reguluje ustawa prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r.


ŹRÓDŁO: Wojciech Goleński, Cezary Miżejewski, Małgorzata Ołdak, Paweł Wąsiak. Leksykon Spółdzielczości Socjalnej. Wydanie II poprawione i uzupełnione. Opole, 2017r.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.