Przejdź do menu Przejdź do treści Przejdź do stopki
Centrum Integracji Społecznej (CIS)

Jedna z instytucji zatrudnienia socjalnego utworzona na mocy ustawy o zatrudnieniu socjalnym. Są to podmioty prowadzące reintegrację społeczno-zawodową poprzez realizację programów edukacyjnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - osobom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, niepełnosprawnym, uzależnionym od alkoholu i narkotyków (po zakończonej terapii), chorym psychicznie, zwalnianym z zakładów karnych oraz uchodźcom. Jest to placówka pobytu dziennego. Reintegracja obejmuje m.in. nabywanie umiejętności zawodowych, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych oraz nabywanie innych umiejętności niezbędnych do codziennego życia. CIS-y mogą być tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza, prezydenta), organizacje pozarządowe, organizacje wyznaniowe oraz spółdzielnie socjalne. Pomysł utworzenia takiego podmiotu przez organizację pozarządową w danej gminie czy powiecie powinien ściśle odpowiadać na potrzeby społeczności lokalnej. Inicjatywa utworzenia CIS powinna zostać skonsultowana z powiatowym urzędem pracy i ośrodkiem pomocy społecznej – instytucjami, które są naturalnymi partnerami CIS oraz z lokalnym samorządem, który w przypadku utworzenia CIS będzie finansował jego działalność. Status CIS nadaje wojewoda w drodze decyzji administracyjnej.
Osoba skierowana do CIS świadczy pracę w ramach indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego. W CIS mogą być zatrudnione osoby, które nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb życiowych, a ich uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym jest uniemożliwione lub ograniczone. Po upływie okresu uczestnictwa w centrum, który w zasadzi
nie powinien trwać dłużej niż 12 miesięcy, uczestnik kierowany jest na rynek pracy w ramach tzw. zatrudnienia wspieranego.
Zakończenie uczestnictwa w zajęciach centrum, powinno zakończyć się skierowaniem (poprzez powiatowy urząd pracy) uczestnika do pracy u pracodawcy lub podjęciem wspólnej działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej.


ŹRÓDŁO: Wojciech Goleński, Cezary Miżejewski, Małgorzata Ołdak, Paweł Wąsiak. Leksykon Spółdzielczości Socjalnej. Wydanie II poprawione i uzupełnione. Opole, 2017r.

Zgodnie z art. 173 ustawy Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na zapisywanie na Twoim komputerze tzw. plików cookies. Ciasteczka pozwalają nam na gromadzenie informacji dotyczących statystyk oglądalności strony. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie ich zmień ustawienia swojej przeglądarki internetowej.